Stichting Vincentius Rotterdam

Vincentius Rotterdam is opgericht vanuit de katholieke gemeenschap als een vereniging in 1850, waarbij vrijwilligers nooddruftige gezinnen bijstand verleenden. In de jaren zestig van de vorige eeuw is de focus meer gericht op professionele maatschappelijke bijstand. Hieruit is onder meer het Centrum voor Dienstverlening voortgekomen. In 2006 is de vereniging omgezet in een stichting.

Stichting Vincentius Rotterdam exploiteert thans een monumentaal opvanghuis en ondersteunt en initieert maatschappelijke hulpverlening aan mensen/gezinnen in de Rotterdamse samenleving die hulpbehoeftigen zijn. Ging dit tot voor kort nog via een rechtstreeks cliëntencontact, tegenwoordig loopt dit via instellingen waarnaar wordt doorverwezen. Vincentius Rotterdam ondersteunt  – als klein vermogensfonds – o.a. Havenzicht/Straatdokter, Fonds voor Bijzondere Noden Rotterdam en House of Hope.

Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan is een geschiedschrijving opgesteld. Dit boekje kan worden opgevraagd bij het secretariaat (e-mail: secretariaat@vincentiusrotterdam.nl).

Bestuur van Stichting Vincentius Rotterdam

Bestuur m.i.v. 25-05-2021:

  • Hamith Breedveld, voorzitter
  • Joachim Hodes, secretaris
  • Jaap Weltevrede, penningmeester
  • Priska van der Heijden, bestuurslid
  • Beppie Hagenaars-Baldee, bestuurslid
  • Nita Graafland, bestuurslid
  • Arjen Goedendorp, bestuurslid

Frédéric Ozanam (oprichter Vincentius in 1833)

Scroll naar boven