Materiële hulpverlening

De stichting VINCENTIUS ROTTERDAM stelt jaarlijks een bedrag ter beschikking ten behoeve van Rotterdamse burgers die zich in een financieel problematische positie bevinden. Voor deze mensen is het moeilijk, zo niet onmogelijk, om een onverwachtse uitgave te doen. Deze categorie burgers willen wij tot steun zijn.

Hoe kan men een beroep doen op de financiële hulpverlening van de stichting?
Aanvragen om financiële hulp kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend door een hulpverleningsinstelling (bijv. bureau voor Algemeen Maatschappelijk Werk), eerstelijns hulpverlener, levensbeschouwelijke organisatie, etc.

De aanvraag kunt u, conform de richtlijnen van FBNR, indienen bij het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam (www.fbnr.nl) welk fonds de aanvraag namens ons zal afhandelen.

Scroll naar boven