Geschiedenis van Vincentius

Het is allemaal in Parijs in 1830 begonnen. Frédéric Ozanam en enkele sympathisanten trokken zich de enorme ellende in de grote steden en op het platteland aan en hielpen mensen in nood waar hulp dringend nodig was. In 1833 werd de eerste conferentie in Parijs opgericht. De vereniging verspreidde zich snel naar andere landen. 
In 1846 kwam, in Den Haag, de eerste Nederlandse Vincentiusvereniging van de grond. Kort daarna werden in vele Nederlandse steden en dorpen de eerste conferenties opgericht. Alle verenigingen zijn lid van de Vincentiusvereniging Nederland. De mondiale organisatie is gevestigd in Frankrijk.

Het werk van de Vincentiusvereniging kenmerkte zich vanaf het begin door concrete daden van hulpverlening. De eerste Vincentianen zochten behoeftige mensen op; hielpen hen aan kleding, eten en verwarming en zij verzorgden zieken en ouderen. Maar ook bonden zij de strijd aan tegen de oorzaken van het menselijk leed. Deze manier van werken is al meer dan 150 jaar de leidraad voor de Vincentianen. In deze tijd geven zij nog steeds invulling aan de aloude doelstelling. Door middel van hulp van mens tot mens en door het initiëren van activiteiten en projecten.

In 1850 werd de Vincentiusvereniging Rotterdam opgericht en in dat jaar kende ons land toen reeds 115 conferenties met 1900 leden.

Door de snelle groei van Rotterdam, het hoge aantal ongeschoolde werkzoekenden, de schrijnende huisvestingssituatie etc. was de vestiging van een Rotterdamse Vincentiusvereniging onvermijdelijk. 
Vincentius heeft zich sinds haar oprichting ingezet voor de in nood verkerende Rotterdamse burger. Het verschil in accenten van het hulpaanbod is duidelijk in de tijdgeest herkenbaar. Van een lange periode van veel charitatieve hulp door vrijwilligers aan de hulpbehoevende individu, naar een meer projectmatige aanpak.

Sinds haar bestaan is de Vincentius Rotterdam een organisatie gebleven, die op een praktische en directe wijze reageert op de noden van de samenleving. Samenwerking met de Rotterdamse overheid en andere instellingen in het maatschappelijk middenveld wordt hierbij gewaardeerd.

Een van de meest aansprekende initiatieven van Vincentius Rotterdam is de opzet en uitbouw van wat nu het Centrum voor Dienstverlening (CVD) heet.

Frédéric Ozanam (oprichter Vincentius in 1833)

Scroll naar boven