ANBI

1. Contactgegevens

Naam:Stichting Vincentius Rotterdam
Correspondentieadres:Postbus 28077
Postcode en woonplaats:3003 KB  Rotterdam
Telefoon:010 – 465 26 53
Emailadres:info@vincentiusrotterdam.nl
Website:https://www.vincentiusrotterdam.nl
RSIN/fiscaal nummer:3313062
KvK40343056

2. Doelstelling

Doelstelling van de stichting is ‘het opsporen en lenigen van geestelijke en maatschappelijke noden van individuen en groepen, teneinde mee te werken aan de bevordering van het algemeen maatschappelijk welzijn’.

De stichting richt zich met name op de doelgroep die tot de zogenaamde minima behoort.

3. Beleid

Deze doelstelling wordt gerealiseerd in nauwe samenwerking met instellingen voor maatschappelijk welzijn, die een rechtstreekse verbinding hebben met de doelgroep. Het budget dat de stichting jaarlijks ter beschikking stelt varieert tussen de € 50.000,– en € 150.000,–. Het vermogen van de stichting is in beleggingen ondergebracht bij onze huisbankier, F. van Lanschot. Het vermogen van de stichting wordt gevoed door de huuropbrengst van het onroerend goed van de stichting, alsmede door de opbrengst van de beleggingen. Stichting Vincentius Rotterdam stelt jaarlijks een bedrag ter beschikking ten behoeve van Rotterdamse burgers die zich in een financieel problematische positie bevinden. Voor deze mensen is het moeilijk, zo niet onmogelijk, om een onverwachte uitgave te doen. Deze categorie willen wij tot steun zijn. Aanvragen om financiële hulp kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend door een hulpverleningsinstelling (bijv. bureau voor Algemeen Maatschappelijk Werk), eerstelijns hulpverlener, levensbeschouwelijke organisatie etc. De aanvraag kan, conform de richtlijnen van het FBNR, worden ingediend bij het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam (www.fbnr.nl), die namens Stichting Vincentius de aanvraag zal afhandelen. Volg onderstaande link voor het beleidsplan.

Beleidsplan Stichting Vincentius Rotterdam.

4. Bestuur

Het bestuur van Stichting Vincentius Rotterdam bestaat vanaf 1 januari 2020 uit de volgende personen:

  • H.M.I.Th. Breedveld, voorzitter
  • H.J. Hodes, secretaris
  • J.G.P. Weltevrede, penningmeester
  • P.T. van der Heijden, lid
  • Graafland-Bharatsingh, lid
  • E.J. Hagenaars-Baldee, lid
  • E.P. Goedendorp, lid

Het beloningsbeleid van de stichting luidt als volgt:

Bestuursleden van de stichting kunnen een vergoeding ontvangen voor gemaakte onkosten.

5. Activiteiten

De stichting heeft in het afgelopen boekjaar de volgende activiteiten uitgeoefend:

  • het beheren van het onroerend goed van de stichting; en
  • het beoordelen en afwikkelen van (hulp-)aanvragen.

6. Financiën

Volg onderstaande link voor de ANBI publicatieformulier.

ANBI publicatieformulier 2023 Stichting Vincentius Rotterdam.

Voorgenomen bestedingen

Vincentius Rotterdam heeft het voornemen om in het komende boekjaar de meerjarige toegezegde bestedingen te honoreren.

Daarnaast is vanaf 1 januari 2015 het hulpverleningsbudget van Vincentius Rotterdam ondergebracht bij het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam (FBNR). Alle aanvragen die tot nu toe bij Vincentius Rotterdam werden ingediend, dienen vanaf 1 januari 2015 gericht te worden aan dit fonds.

Toelichting op de voorgenomen bestedingen

Vincentius Rotterdam heeft zich voor meerdere jaren verplicht een bijdrage te leveren aan het Clemens Hodes Fonds, Het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam en een bijdrage t.b.v. individuele hulpverlening.

Datum: juni 2023

Scroll naar boven